MINISTERRAAD KEURT VRIJWILLIGE DIENST VAN COLLECTIEF NUT GOED

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de oprichting van de vrijwillige Dienst van Collectief Nut (DCN). Die is gericht op werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar die gedurende zes maanden een vorming kunnen volgen binnen een gestructureerd kader. De Dienst gaat van start binnen Defensie, maar ook andere overheidsdiensten kunnen op de kar springen.

Het wetsontwerp van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zorgt ervoor dat wie zich bij de dienst aansluit, een maandelijkse toelage krijgt bovenop de werkloosheidsuitkering of het leefloon. Defensie wil in 2024 de spits afbijten met 200 plaatsen. De jongeren krijgen een specifiek statuut. Ze zijn geen burger- of militair personeel, maar krijgen wel een vorming in een militaire omgeving.

Het programma wordt gekaderd in een 38-urenweek. Daarin staan vormingen inzake burgerschap, samenwerken in teamverband, veiligheid op het werk en sport centraal. Een aantal andere opleidingen worden aangeboden in het kader van het Reboot4You-project van Defensie, in samenwerking met verschillende privésectoren. Daarnaast zullen de jongeren taken uitvoeren voor het onderhoud van materieel en infrastructuur, administratie, logistiek of zelfs public relations of restauratie.

"Deze ervaring biedt hen de kans om een beroepsopleiding te volgen en bepaalde vaardigheden zoals teamwerk te ontwikkelen, zodat ze nadien meer doelgericht een beroep kunnen kiezen. Bovendien komen ze zo al in contact met vormingsorganisaties en toekomstige werkgevers", benadrukt minister Dedonder. Zodra ze een baan hebben gevonden, kunnen ze de vrijwillige dienst verlaten. "Ik ben ervan overtuigd dat dit project bij jongeren de interesse in bepaalde beroepen kan aanwakkeren en positieve perspectieven kan openen op hun emancipatietraject."

2023-05-26T16:39:00Z dg43tfdfdgfd