VLAAMS DEPARTEMENT ZORG ZIET HET LICHT

Op 1 juni ziet een nieuwe Vlaamse overheidsdienst het licht: het Departement Zorg. Het ontstaat uit de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het agentschap Zorg en Gezondheid.

In het nieuwe departement worden de Vlaamse bevoegdheden rond zorg en welzijn verenigd. Het gaat om onder meer ouderenbeleid, thuiszorg, eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg, preventie, kwaliteitstoezicht en infrastructuursubsidiëring.

"De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk. Met deze fusie geeft ze nu zelf het voorbeeld", klinkt het bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het nieuwe Departement Zorg zal worden geleid door Karine Moykens. Zij is al secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor het personeel verandert er niet veel. Het merendeel van de mensen van beide entiteiten was al gevestigd in het Ellipsgebouw in Brussel, en dat blijft zo.

2023-05-27T03:35:49Z dg43tfdfdgfd