KINDERVERZORGSTER DIVINE N'SUNDA MAG GESLOTEN CENTRUM VOOR ILLEGALEN IN HOLSBEEK VERLATEN

Kinderverzorgster Divine N'Sunda mag na 110 dagen opsluiting het gesloten centrum voor illegalen in Holsbeek verlaten. Dat laat federaal volksvertegenwoordiger Simon Moutquin op zijn Twitterpagina weten. De strijd van N'Sunda is daarmee nog niet achter de rug, want ze moet nog een verblijfstitel in ons land bekomen.

De vrouw werkt in de buitenschoolse opvang in Waals-Brabant en is afkomstig uit de Democratische Republiek Congo. In 2012 kwam ze naar ons land. Haar asielaanvraag werd tweemaal afgewezen en daarop werd ze in januari naar het gesloten centrum voor illegalen in Holsbeek gebracht met het oog op een uitzetting. Vrijdag liet een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar toe het centrum te verlaten, aangezien haar opsluiting illegaal was. "De rechter rechtvaardigde zijn beslissing door te verwijzen naar haar betrokkenheid bij de religieuze gemeenschap van haar dorp en haar werk", aldus haar advocaat.

N'Sunda moet nog wel een legale verblijfstitel krijgen. Ze moet daartoe de komende weken een aanvraag indienen. N'Sunda kwam in 2012 naar België en verbleef een tijdje in een centrum van het Rode Kruis. Daarna vestigde ze zich in Chastre, een dorpje in Waals-Brabant waar ze aan de slag ging als vrijwilliger in de Petite École de Gentinnes. Tijdens haar opsluiting kreeg ze de steun van heel wat dorpsgenoten en lokale mandatarissen, maar ook van educatieve teams van haar school.

2023-05-26T14:29:42Z dg43tfdfdgfd