UITBREIDING SOCIAAL ENERGIETARIEF KOSTTE BIJNA 1,7 MILJARD EURO

Het uitgebreid sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas heeft in totaal 1,663 miljard euro gekost. Dat heeft de federale energieregulator CREG becijferd.

Het uitgebreid sociaal tarief werd in 2021 ingevoerd. Een sociaal tarief voor elektriciteit en gas is goedkoper dan de normale tarieven en is bedoeld voor gezinnen in een moeilijke of kwetsbare situatie, bijvoorbeeld mensen met een leefloon of wie een tegemoetkoming voor een handicap ontvangt. De uitbreiding gold voor wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Concreet gaat het om mensen met een laag inkomen.

Vanaf 1 juli verdwijnt het uitgebreid sociaal tarief. Die klanten komen opnieuw terecht op de gewone commerciële markt voor gas en elektriciteit. Het gaat om ruim 300.000 klanten voor gas en 500.000 klanten voor elektriciteit, of alles samen meer dan een half miljoen gezinnen.

De CREG becijferde de totale kost voor de uitbreiding van het sociaal tarief voor 2021, 2022 en de eerste twee kwartalen van 2023 op bijna 1,7 miljard euro, waarvan 609 miljoen voor elektriciteit en meer dan een miljard euro voor aardgas.

2023-05-26T15:28:03Z dg43tfdfdgfd