"WE MOGEN DIT NIET UITSTELLEN": PARLEMENT DRINGT AAN OP ONDERZOEK NAAR DE ZAAK-SANDA DIA

Het parlement wil aan de slag gaan met het ongenoegen dat in de samenleving leeft na de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. In een eerste stap dringt de Kamercommissie Justitie er bij de Hoge Raad voor Justitie op aan om een onderzoek te voeren naar het verloop van de rechtsgang. 

"We mogen dit niet uitstellen, dat gaat de samenleving ons niet vergeven. Het maatschappelijk ongenoegen is groot. Misschien kunnen oppositie en meerderheid zich samen vinden in het organiseren van het debat."

Koen Geens (CD&V) vertaalde het gevoel dat bij alle leden van de Kamercommissie justitie leefde: het signaal uit de samenleving mag niet genegeerd worden. Sinds de uitspraak in de zaak-Sanda Dia lieten veel mensen hun ongenoegen blijken, op sociale media en via betogingen. Ze zijn het oneens met de straffen die de Reuzegommers kregen en spreken over klassenjustitie.  

Onderzoek naar slecht functioneren van de rechtsgang

"We moeten de discussie voeren op basis van geobjectiveerd materiaal. Iedereen is daarbij gebaat. Gelet op de maatschappelijke commotie en de oplossing die de politiek moet kunnen bieden", zei commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Daarom dringt het parlement er bij de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) op aan om een onderzoek te voeren naar de zaak Sanda Dia. Die kan onderzoeken of er sprake is van fouten bij justitie in het verloop van de rechtsgang. Ze kunnen niet de inhoud van een rechterlijke beslissing beoordelen. Volgende week donderdag beslist de Hoge Raad of ze het onderzoek opstart.

De HRJ voerde ook zo'n onderzoek naar de zaak over Julie Van Espen, die werd omgebracht door iemand vrij was in afwachting van zijn proces in beroep. Daar was toen veel ophef over. De Hoge Raad oordeelde dat er verschillende onregelmatigheden waren gebeurd in het dossier en tikte het Antwerps gerecht op de vingers. 

Ook debat over klassenjustitie

Het parlement zal ook ingaan op het aanbod van het College van hoven en rechtbanken. Die stellen voor om in het parlement toelichting te komen geven bij de straffen zodat de politici erover in debat kunnen gaan.

Het parlement wil niet enkel over de specifieke zaak Sanda Dia debatteren. Stefaan Van Hecke (Groen) benadrukte dat ook het gevoel over klassenjustitie aandacht verdient. "We gaan dat gevoel niet meteen kunnen beantwoorden of analyseren. We moeten nadenken hoe er structureel onderzoek gevoerd kan worden naar mechanismen die in ons rechtssysteem zitten die aanleiding kunnen geven tot klassenjustitie of een gevoel daarover."

2023-06-07T14:21:47Z dg43tfdfdgfd