VREDERECHTER BUIGT ZICH DINSDAG OVER BEZETTING GEBOUW DOOR ASIELZOEKERS

De vrederechter van Sint-Joost-ten-Node zal zich dinsdag om 09.00 uur buigen over de bezetting van een gebouw aan de Koning Albert II-laan door een groep asielzoekers. Dat heeft het collectief 'Stop de Opvangcrisis' zaterdag gemeld. Het burgercollectief kondigt voorafgaand aan de zitting een manifestatie aan.

Een groep van 70 asielzoekers en sympathiserende burgers bezet sinds zondag de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum aan de Koning Albert II-laan. De Regie der Gebouwen wil het gebouw laten ontruimen en stuurde deze week een verzoekschrift naar de vrederechter om een einde te maken aan de bezetting.

De vrederechter hoort dinsdag de argumenten van beide partijen. "De Regie der Gebouwen zal haar eigendomsrecht doen gelden door te eisen dat de bewoners weer op straat worden gezet, terwijl de bewoners zich zullen beroepen op hun recht op opvang dat volgens hen moet primeren over het eigendomsrecht", stelt het collectief in de mededeling.

De asielzoekers vragen een plaats binnen het opvangnetwerk van Fedasil. Het collectief wijst erop dat de staat al meer dan 7.000 keer is veroordeeld omdat hij zijn plichten niet nakomt en vraagt dat de regering noodmaatregelen neemt, zoals de activering van de federale crisisfase.

Voor aanvang van de zitting zal een manifestatie plaatsvinden onder het motto "Laten we de opvangcrisis berechten". Advocaten, bezetters en vertegenwoordigers van La Ligue de droits humains zullen er het woord nemen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) wees er zaterdagmiddag nog eens op dat de asielzoekers uit het bezette gebouw tijdelijke noodopvang kunnen krijgen, in afwachting van een plaats bij Fedasil. "Voorrang eisen bij Fedasil gaat echt niet. Diegenen die al het langst wachten op een opvangplaats, komen het eerst aan de beurt", stelde ze.

2023-03-18T17:51:15Z dg43tfdfdgfd