PAK MEER KANDIDATEN VOOR TOELATINGSEXAMENS GENEESKUNDE EN TANDARTS

Wie in een van die drie richtingen wil starten, moet slagen voor het toelatingsexamen én bovendien een gunstige rangschikking behalen. De toelatingsexamens voor arts en tandarts bestaan al langer, maar het is de eerste keer dat er ook een toelatingsexamen georganiseerd wordt voor diergeneeskunde. Minister Weyts wil daarmee de kwaliteit van de opleiding beschermen tegen een te grote toestroom van studenten, ook uit het buitenland.

Volgend academiejaar mogen een pak meer studenten aan de opleiding geneeskunde starten: 1.600 tegen 1.276 een jaar geleden. Mogelijk heeft dat nieuws ertoe geleid dat er ook meer kandidaten zijn voor het examen, dat begin juli plaatsvindt. Dit jaar hebben 5.121 kandidaten zich ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 4.643.

Er zijn ook 1.512 kandidaten voor het toelatingsexamen tandarts - bijna 300 meer dan vorig jaar. Het allereerste toelatingsexamen diergeneeskunde lokt meteen 510 kandidaten, van wie ongeveer een kwart (121) uit het buitenland. Er zullen uiteindelijk 240 geslaagden die gunstig gerangschikt werden kunnen starten aan de opleiding.

Voorkeur

De meeste kandidaten richten zich op één toelatingsexamen, maar zoals elk jaar zijn er ook kandidaten die deelnemen aan verschillende examens. Zo zijn er 954 kandidaten die deelnemen aan het toelatingsexamen geneeskunde én het toelatingsexamen tandheelkunde. Er zijn zelfs 29 kandidaten voor de drie examens. Een kandidaat moet op voorhand wel aangeven welke opleiding de voorkeur geniet.

2023-06-07T12:14:23Z dg43tfdfdgfd