MANTELZORGER UIT ROESELARE ZIET ERFENIS VAN 1 MILJOEN EURO AAN NEUS VOORBIJGAAN

In Roeselare loopt een man van 66 een erfenis van één miljoen euro mis. Jarenlang zorgde hij voor een welgestelde vriend. Na zijn overlijden zou de man volgens het testament het fortuin van de vriend erven. Even later dook een recenter testament op waarin de ex-vrouw van de mantelzorger alles blijkt te krijgen. 

Volgens de mantelzorger van 66 uit Roeselare gaat het om een vals testament. De man zorgde jarenlang voor zijn vriend. De vriend werkte heel wat jaren als goudsmid en verzamelde zo een vermogen van één miljoen euro. Als hij stierf, zou volgens een testament uit 2007 alles gaan naar de mantelzorger.

Maar toen de welgestelde vriend in 2017 stierf, kwam de ex-vrouw van de mantelzorger met een nieuw testament. "Het was een zeer warrige en slordige tekst. Eind 2016 verdween de vriend een tijd uit het rusthuis waar hij verbleef. De ex-vrouw en haar nieuwe partner hebben hem dan geholpen om een nieuw testament te schrijven", zegt de advocaat van de mantelzorger. 

Omdat schriftdeskundigen op het proces niet konden uitmaken of het nieuwe testament echt of vals was, werd de vrouw vrijgesproken. 

Woord tegen woord

In 2016 zouden de ex-vrouw en haar nieuwe partner al eens een notaris naar het woonzorgcentrum hebben gestuurd om een testament op te stellen, maar omdat de man toen al dement was, weigerde de notaris. "Vervolgens hebben ze dat testament gedateerd in 2015. Op het einde van zijn leven was de man dement, maar in 2015 was dat nog niet vastgesteld", vertelt de advocaat van de mantelzorger.

Maar volgens de vrouw klopt dat niet. Volgens haar zou er een vertrouwensbreuk geweest zijn tussen de mantelzorger en de welgestelde vriend. "Vroeger werkte de mantelzorger als bankdirecteur en deed hij de financiën van de man. In 2013 diende de man een klacht in tegen de mantelzorger voor oplichting. Daarom heeft hij hem onterfd. Dat durfde hij niet te zeggen", vertelt de advocaat van de vrouw. 

2023-03-28T08:21:53Z dg43tfdfdgfd