BURGERS LEVEREN MEUBELEN VAN FEDASIL AF BIJ ASIELZOEKERS

Een vijftigtal burgers heeft zaterdag geveilde meubels van Fedasil ingericht als "Salon van Schaamte" in het gebouw in de buurt van het Brusselse Noordstation dat wordt bezet door asielzoekers. Ze waren vanuit de Leuvenseweg vertrokken voor een symbolische mars om de drie zetels af te leveren.

De meubelen waren in beslag genomen bij Fedasil en het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) en vervolgens geveild. Ze waren in beslag genomen omdat de Belgische staat zijn verplichtingen inzake het recht op opvang voor asielzoekers niet had nageleefd en de resulterende boetes niet had betaald.

De burgers hebben enkele meubelen op de kop getikt en daarmee een "Salon van Schaamte" ingericht in het bezette gebouw aan de Koning Albert II-laan. "De asielzoekers willen dat Fedasil hen onderdak aanbiedt. De staat zou beschaamd moeten zijn over zijn opvangbeheer", zo verluidde bij co-organisator Stéphanie.

"Deze mensen komen van heel ver, van plaatsen waar dagelijks geweld plaatsvindt. De Belgische staat heeft de plicht hen onderdak te verschaffen", zo verklaarde Véronique Van Der Plancke, een advocate gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. "Het recht staat aan de zijde van asielzoekers, maar de laatste tijd hebben we de indruk van niet", betreurde ze.

Zo'n 70 asielzoekers bezetten deze week het gebouw aan de Koning Albert II-laan waar het toekomstige nationaal crisiscentrum zal worden gehuisvest. Ze gingen tot de bezetting over na de evacuatie van enkele tientallen asielzoekers uit een oude loods in de Havenlaan.

2023-03-18T14:10:48Z dg43tfdfdgfd